Подаване на резюме

Във връзка с предстоящия XVIII Национален конгрес по Кардиология бихме искали да Ви информираме, че от 20.05.2024 г. ДКБ дава възможност за подаване на резюмета за участие в научната програма на събитието с Ваши собствени разработки. Конгресът ще се проведе в периода 10-13.10.2024 г. в гр. Пловдив, Международен Панаир.

Крайният срок за подаване на резюметата е удължен до: 20.07.2024 г. 

Всички резюмета ще бъдат оценени от специално създадени комисии в зависимост от научната област, за която кандидатства всяка работа. 

Очакваме резюметата на имейл: congresscardiology2020@gmail.com

Покана_резюмета_НКК2024.pdf

Организация и логистика

Кoнгреси и събития ООД

Лице за контакт: Даниела Радулова

Тел: +359 896 700 967

e-mail: daniela@cmebg.com