Такси участие

Статус

Ранна такса до 10.06.2024г.

Късна такса до 10.09.2024/

Лекар член на ДКБ340 лв.420 лв.
Лекар нечлен на ДКБ470 лв.550 лв.
Медицинска сестра200 лв.200 лв.
Студент130 лв. 130 лв.
Допълнителен медицински представители470 лв.550 лв.

Таксите правоучастие се заплащат към Конгреси и събития ООД.

Таксите правоучастие включват:

  • участие в научната програма
  • кафе – паузи
  • откриване на 10 октомври 2024 г.
  • обяд на 11, 12 октомври 2024 г.
  • вечеря на 12 октомври 2024 г.  
  • делегатски комплект
  • онлайн сертификат

Членове на ДКБ са лекари, заплатили членския си внос за 2024г. 

Студентите е необходимо да представят заверена студентска книжка за съответната академична година. 

Таксите правоучастие включват 20 % ДДС.

Таксите правоучастие за медицински сестри и студенти НЕ включват вечеря на 12 октомври.

Вечерята се заплаща допълнително към Конгреси и събития ООД.

Стойността на куверта за вечеря е в размер на 120 лв. с вкл. ДДС.     

Заплащане на допълнителни куверти за вечеря е възможно до 13 септември.

След тази дата и на място куверти за вечеря няма да могат да бъдат закупувани.

Условия за анулации на такси правоучастие:

До 1 юли – възможност за анулации на такси правоучастие без неустойка

До 2 август – при анулация се начислява неустойка в размер на 20 % от таксата правоучастие

След 2 август и на място – при анулация на такса правоучастие се начислява 100 % неустойка

Замени на имена на регистрирани участници са възможни до 10 септември.

След 10 септември и на място замени на имена няма да бъдат приемани и обработвани.

Организация и логистика

Кoнгреси и събития ООД

Лице за контакт: Даниела Радулова

Тел: +359 896 700 967

e-mail: daniela@cmebg.com