Насоки за използване на Приложението за участие в събития на ДКБ

Инсталиране на Приложението в Android

За да инсталирате Приложението в Android:

 1. Отворете нов таб на браузъра Chrome
 2. В полето за адрес (не в полето за търсене) напишете my.cardio-congress.bg
 3. От менюто (три точки една под друга) изберете "Add to home screen"
 4. Ако все още не сте се идентифицирали, Приложението ще поиска да въведете вашия имейл адрес, след което ще ви изпрати авторизационен код.
 5. Въведете авторизационния код

Инсталиране на Приложението в iOS

За да инсталирате Приложението в iOS:

 1. Отворете нов таб на браузъра Safari
 2. В полето за адрес (не в полето за търсене) напишете my.cardio-congress.bg
 3. Натиснете бутона за споделяне (квадрат със стрелка нагоре), придвижете се надолу и изберете "Add to home screen"
 4. След инсталиране, Приложението ще поиска да се идентифицрате. Въведете вашия имейл адрес, след което ще получите авторизационен код.
 5. Въведете авторизационния код

Използване на Приложението от компютър

За да използвате Приложението от компютър:

 1. Отворете браузър и в полето за адрес (не в полето за търсене) напишете my.cardio-congress.bg
 2. Ако все още не сте се идентифицирали на този компютър, Приложението ще поиска да въведете вашия имейл адрес, след което ще ви изпрати авторизационен код.
 3. Въведете авторизационния код
 4. Отбележете уебсайта във вашите Bookmarks

Добавяне на сесия/лекция в ИЗБРАНИ

Участие в сесия/лекция

Бутонът "Присъединявам се" се активира 15 минути преди съответната сесия/лекция

Можете да изберете как да се присъедините - онлайн (чрез видео) или в залата

По време на сесиите/лекциите можете да задавате въпроси и да гласувате за вече зададени въпроси

Бутонът за изход от дадена сесия/лекция ви отвежда към въпросника за оценка.

Стандартизирана форма за оценка на сесия/лекция

Бутон за маркиране на важни моменти от презентацията. Бутонът е достъпен само когато събитието предвижда видеозапис на сесиите/лекциите.

Бутон за писане на бележки в даден момент от презентацията.  Бутонът е достъпен само когато събитието предвижда видеозапис на сесиите/лекциите.

Преглед на видео записи и използване на бележки

В Приложението можете да гледате видео записи от изминалите събития.

След като отмине дадено събитие, наличните видео записи са достъпни в страницата на всяка отделна лекция/сесия.

Както по време на събитието, така и по време на гледането на видео записи, можете да си отбелязвате моменти и да си водите бележки. За целта използвайте двата червени бутона в най-долната част на екрана.

Кликвайки върху вече направена бележка или отбелязан момент, видеото автоматично се позиционира в момента, в който сте ги направили.

Когато използвате менюто "Избрани от Вас", Приложението ще ви покаже само онези сесии/лекции, които сте отбелязали или за които имате отбелязани моменти или бележки.

Можете да използвате Приложението от различни устройства - отбелязаните моменти и бележки са достъпни навсякъде.

Съвет

Може да използвате компютър, за да гледате видео записите на голям екран и да си водите бележки, а след това може да преглеждате отбелязаните моменти на телефона си.

Кликнете върху бутона за показване на повече информация за дадена сесия/лекция

Кликнете върху бутона "Преглед", за да можете да видите видео записа и отбелязаните от вас моменти и бележки

Можете да отбелязвате моменти и да си водите бележки, използвайки двата червени бутона в долния край на екрана

Кликвайки върху вече направена бележка или отбелязан момент, видеото автоматично се позиционира в момента, в който сте ги направили.

Когато използвате менюто "Избрани от Вас", Приложението ще ви покаже само онези сесии/лекции, които сте отбелязали или за които имате отбелязани моменти или бележки.

Изтегляне на сертификат

За да изтеглите вашия сертификат:

 1. Влезте в даденото събитие
 2. От менюто изберете "Изтегляне на сертификат"
 3. След няколко секунди вашият бразър ще ви попита къде да запише PDF файла, който съдържа вашия сертификат