Контакти

За информация

Дружество на Кардиолозите в България

тел.: +359 878 185 998

bscardiology@gmail.com

За изпращане на резюмета

Научен комитет

congresscardiology2020@gmail.com

За регистрация и настаняване

Ивент Дизайн ЕООД

тел.: +359 2 9502666

registration@cardio-congress.bg

За информация и регистрация XVIII Национален конгрес по кардиология

Конгреси и събития ООД

Лице за контакт: Даниела Радулова 

тел: (+359) 2 987 74 22

e-mail: daniela@cmebg.com