Програма

29.09.2022

14:30 - 16:00

Ендоваскуларно лечение при ССЗ (Съвместно с Дружеството по ендоваскуларна терапия)
Модератори: И. Петров, Н. Николов

14:30 - 16:00
Зала "Sea"

14:30-14:45 Фибринолитично и ендоваскуларно лечение на белодробната емболия. Какво е новото в европейските клинични ръководства? TBD

14:45-15:00 Резултати от ендоваскуларно лечение на патология на горна и долна празна вена. Средносрочни резултати. TBD

15:00-15:15 Сътрудничество между невролози и кардиолози при ендоваскуларно лечение на исхемичен мозъчен инсулт. TBD

15:15-15:30 Индивидуализиране на лечението на пациентите с аортна дисекация

15:30-16:00 Q&A

Сесия на РГ по рехабилитация и превенция
Модератори: Е. Гошев, И. Груев

14:30 - 16:00
Зала "Sky & Wind"

Резидуален липиден риск при ССЗ - Л. Владимирова

Тема 3 – Място на Ацетил салициловата киселина в превантивната кардиология-какво ново? Т. Янева

Саркопения и риск при сърдечна недостатъчност. Сн. Тишева

Дискусия

Отчетно изборно събрание

Съвместна сесия с РГ по ССЗ при жени

14:30 - 16:00
Зала "Flamingo grand hall"

Сърдечно-съдови заболявания при жени – особености, актуални проблеми – М.Миланова

Лечение на артериална хипертония в хода на бременността – Сн. Тишева

Антикоагулантна терапия при бременност  С. Найденов

15:15-15:30 Дискусия

Сесия на РГ по Детска Кардиология - сесия 1:
Представяне на собствен опит - част I
Модератори: П. Шивачев, Д. Печилков

14:30 - 16:00
Зала "Jako"

Пълен атриовентрикуларен септален дефект –ехокардиографско определяне на дисбаланса. З. Василева

Хемодинамични и ехокардиографски промени при индивиди, лекувани за малигнена хемопатия в детската възраст. М. Димова

Диастолна функция/дисфункция в детската възраст. Р. Маринов

3Д моделиране при планиране на лечението на пациенти с междупредсърден дефект. Д. Добрев

Продължителна апаратна вентилация при деца след сърдечна операция. Д. Печилков

Първоначални резултати от кардиопулмонален тест с  натоварване при деца след операция на вродени сърдечни малформации. Л. Симеонов

Синусова дисфункция като първа изява на аритмогенна кардиомиопатия в детската възраст. Л. Бърдарска


Артериит на Такаясу в детска възраст – клиничен случай и кратък литературен обзор. П. Шивачев

Комуникация между клон на белодробна артерия и ляво предсърдие – рядка причина за централна цианоза при деца. Е. Левунлиева

Профилактика на инфекциите с респираторно-синцитиален вирус при деца с хемодинамично значима вродена сърдечна малформация. А. Кънева

16:00 - 16:30 Кафе пауза

16:30 - 21:00

"И ний сме дали нещо на света "
Модератор -  А. Гудев, К. Карамфилов Д. Василев, Ст. Найденов, Л. Симеонов, М. Стоянов, Пл. Гацов

16:30 - 18:30
Зала "Sea"

Публикации на български автори в международни списания

“Полови различия при болните със сърдечна недостатъчност" - М. Токмакова

18:30 - 19:00
Зала "Sea"

Номинирана лекция на проф Ю. Белов

Модератор: А. Гудев

Официално откриване на XVII Национален Конгрес по Кардиология

19:15 - 19:45
Зала "Sea"

Коктейл

19:45 - докато Ви е приятно
Зала "Sea"

Какво по-хубаво от това да общувате със съмишленици на чаша питие

30.09.2022

08:30 - 10:00

Сателитен симпозиум (Берлин-Хеми/А. Менарини) АВС подход при пациенти с неклапно предсърдно мъждене
модератор: С. Марчев

08:30 - 09:15
Зала "Sea"

Хиперурикемията - централен нападател при неклапно предсърдно мъждене - С. Марчев  

Избор на ДОАК при неклапно предсърдно мъждене при възрастни - А. Кишева

Номинирана лекция на акад. Ч. Начев
Модератор: Н. Рунев
Лектор: Е. Манов  

09:15 - 10:00
Зала "Sea"

1. АХ-поглед в бъдещето

2. АХ-новини от последните клинични проучвания

Интервенционално лечение при структурни сърдечни заболявания
Модератори: В. Велчев, Д. Трендафилова, И. Петров

08:30 - 10:00
Зала "Sky & Wind"

CT ангио- оценка на аортни клапни пороци.  М. Недевска

TAVI под 1 час или как да направим TAVI като PCI. Н. Стоянов

Комплексни TAVI процедури - TAVI при бикуспидна аортна клапа.  Д. Трендафилова

Достъп до коронарните артерии след TAVI. П.Поломски Mitraclip - И. Петров

Дискусия 

Европейски Препоръки 2021
модератор - Цв. Кътова, М. Токмакова 

08:30 - 10:00
Зала "Flamingo grand hall"

Препоръки на ESC 2021 за сърдечно пейсиране и сърдечна ресинхронизираща терапия - В. Велчев

Препоръки на ESC 2021 за диагностика и лечение на остра и хронична сърдечна недостатъчност - Пл. Гацов

Препоръки на ESC/EACTS 2021 за лечение на клапни сърдечни заболявания - Е. Кинова

Препоръки на ESC 2021 за превенция на сърдечно - съдови заболявания в клиничната практика  Н. Гочева

Дигитални технологии в кардиологията

08:30 - 09:15
Зала "Jako"

Дигиталните технологии в медицината през погледа на DHI cluster – М. Ганова

Дигитални технологии в кардиологията – гледната точка на кардиолога – А. Носиков

Дигитални технологии в кардиологията – през погледа на индустрията – М. Янева

Wrap up и дискусия – в една посока ли гледаме в близкото бъдеще?

Обучителна сесия

09:15 - 10:30
Зала "Jako"

Чести клинични сценарии при пациентите след електрофизиологични процедури   Модератори: М. Стоянов, М. Протич

Антикоагулация след катетърна аблация при предсърдно мъждене: колко дълго и  при кого? Б. Кунев

Аритмии след предходна електрофизиологична процедура. К. Джинсов

10:00 - 10:30 Кафе пауза

10:30 - 13:00

Universal definition of heart failure: ready for prime time. - C. Mueller
Moderator: V. Velchev

10:30 - 11:00
Зала "Sea"

Сесия на РГ по ОКС
Модератори: К. Карамфилов, Д. Василев

11:00 - 12:15
Зала "Sea"

Остър коронарен синдром и COVID – 19: митове, легенди и ... реалност.  К. Карамфилов

Остър коронарен синдром, предсърдно мъждене и антитромботична терапия - 2022 С.Калустян/ Н. Стоянов

Остър коронарен синдром и многоклоново засягане – имаме ли ясни насоки за поведение? Д. Василев

Живот след ОКС: какво знаем и какво не за левокамерното ремоделиране след ОМИ. Кр. Христова

Дискусия

Въвеждане на РНК терапиите за липидопонижение в клиничната практика: ключови въпроси 
Модератори: А. Гудев, А. Постаджиян

12:15 - 13:00
Зала "Sea"

Промяна на парадигмата за контрол на LDL-C при високо рисковите пациенти - Kausik K. Ray

Таргетни   РНК терапии за понижаване на Lp(a) на хоризонта - Alberico L. Catapano

Дискусия

Сесия на РГ по сърдечна недостатъчност
Модератори: Пл. Гацов,  М. Токмакова

10:30 - 11:45
Зала "Sky & Wind"

Нови проучвания при ХСН  - Л. Мирчева

Нови проучвания при ОСН – М. Токмакова

Диуретична резистентност – величина на проблема и  терапевтичен подход –  Пл. Гацов

Дискусия

Cardiovascular risk estimatison - a year after ESC guidelines - Мarijan Bosevski, Popovska

11:45 - 12:15
Зала "Sky & Wind"

Съвместна сесия с Македонското кардиологично Дружество

FORXIGA в сърцето на сърдечната недостатъчност. Колко рано е достатъчно рано? Л. Мирчева, А. Носиков

12:15 - 13:00
Зала "Sky & Wind"

Сателитен симпозиум (Астра Зенека)

Контрол на ритъма срещу контрол на честотата при пациенти с ПМ и СН (съвместно със ССКЕБ)
Модератор: Т. Балабански

10:30 - 11:00
Зала "Flamingo grand hall"

Контролът на ритъма е показан при всички пациенти със СН и ПМ. - В. Трайков

Контролът на честотата е достатъчен. - И. Гарвански

Колко важни са сърдечно-съдовите рискови фактори – поглед върху данните в България.
 Л. Трайков, А. Постаджиян

11:00 - 11:34
Зала "Flamingo grand hall"

Сателитен симпозиум (Гедеон Рихтер) 

Оценка на липидо-понижаващия ефект на Pitavastatin при пациенти с дислипидемия и висок сърдечно-съдов риск - К. Джинсов

11:45 - 12:15
Зала "Flamingo grand hall"

Сателитен симпозиум (Нобел Фарма) 

Кардиометаболитен риск 2022                   Модератор: А. Гудев, М. Бояджиева

12:15 - 13:00
Зала "Flamingo grand hall"

Сателитен симпозиум (Мерк)

Предиабет - предизвикателства в контрола на СС риск - Н. Спасова

Симпатикова хиперактивност - подценяван риск - М. Димова

Сесия РГ по АХ

10:30 - 11:45
Зала "Jaco"

Европейски изпит по кардиология
Модератор: А. Гудев

11:45 - 12:30
Зала "Jaco"

MCQ - Валидни ли са знанията и уменията ни в Европа - Н. Рунев

Персонални впечатления от специализациията в Швейцария и Обединеното кралство - Н. Кожухаров

01.10.2022

02.10.2022