Организационен комитет

Проф. д-р Асен Гудев, дмн

Председател на ДКБ в мандат 2020-2022 г.

Доц. д-р Мария Токмакова

Бивш председател на ДКБ

Доц. Васил Трайков

Бъдещ председател на ДКБ

Проф. Кирил Карамфилов

Научен секретар на ДКБ

Проф. Иван Груев

НМ Транспортна болница

Проф. Николай Рунев

Касиер на ДКБ

Платинени спонсори