Лектори

Проф. д-р Асен Гудев, дмн

Председател на ДКБ в мандат 2020-2022 г.

Доц. д-р Мария Токмакова

Бивш председател на ДКБ

Доц. Васил Трайков

Бъдещ председател на ДКБ

Проф. Кирил Карамфилов

Научен секретар на ДКБ

Проф. Иван Груев

НМ Транспортна болница

Проф. Николай Рунев

Касиер на ДКБ

Организация и логистика

Ивент Дизайн ЕООД

Тел: +359 2 950 2666

E-mail: registration@cardio-congress.bg