Програма

Indocti Discant Et Ament Memminisse Periti

Незнаещите да научат, а знаещите да си припомнят

Зимно училище за специализанти по кардиология

28-31 март 2024 г , х-л „Хисар“, гр. Хисаря

Четвъртък, 28.03.2024 г.

14:00-15:50
Регистрация и настаняване

15:50-16:05
Официално откриване - А. Гудев, Ц. Кътова, В. Трайков,

16:05-18:15
Сесия 1 - модератори: А. Гудев, К. Карамфилов

16:05-16:35
Велоергометрична проба. Норма и най-честите патологични реакции - И. Груев

16:35-17:10
Лабораторна оценка на бъбречна функция и железен дефицит в кардиологичната практика - В. Колева

17:10-17:45
Мониториране на жизненоважните параметри в ИО - Е. Димитрова

17:45-18:15
Стани богат - А. Гудев

18:15-18:35
Кафе-пауза

18:35-19:50
Състезание между отборите на МУ Варна, МУ Пловдив “Александровска болница”
Жури: Н. Рунев, А. Гудев , Ц. Кътова, Ел. Димитрова

Всеки отбор ще има по 25мин. Отборите представят случая си в рамките на 15 мин. Останалите са за въпроси и коментар на журито. Силно препоръчително е да има видеофайлове на ехографии, коронарография, КАТ и други образни изследвания, а не само тяхното описание. Силно се препоръчва позоваване на гайдлайните при решаването на случая, ако това е възможно.

20:00
Вечеря


Петък, 29.03.2024г.

08:30-10:15
Сесия 2 - модератори: К. Карамфилов, Ф. Николов
С подкрепата на Boehringer Ingelheim

08:30-09:05
Предизвикателства при хоспитализирани пациенти със Сърдечна недостатъчност - М. Токмакова

09:05-09:40
Advance Cardiac Life Support AHA Guidelines update 2023 - R. Wells

09:40-10:15
Криви налягaнe - обем в норма и патология - Д. Василев

10:15-10:40
Кафе-пауза

10:40-12:50
Сесия 3 - модератор: А. Гудев
С подкрепата на NovoNordisk

10:40-11:15
Кардио-ренален метаболитен синдром
Н. Рунев

11:15-11.50
Бикуспидална Ао клапа и свързаната с нея патология
Й. Йотов

11:50-12:50
Хипертрофична КМП - М. Господинова

12:50-13:50
Обедна почивка

13:50-15:10
Практическо обучение по ехография - Ц. Кътова, Й. Йотов, М. Господинова

15:10-15:25
Кафе-пауза

15:25-16:25
Сесия 4 - модератори: М. Токмакова, Й. Йотов

15:25-15:55
Инфекциозен ендокардит. Какво е новото в Европейските гайдлайни 2023? - Ф. Николов

15:55-16:25
Медикамент индуцирани аритмии. Кого да търсим освен обичайните заподозрени? - Ат. Ангелов

16:25-18:40
Сесия 5 - модератори: Н. Гочева, Д. Василев

16:25- 16:55
Ресинхронизираща терапия: принципи и индикации - Кр. Джинсов

16:55 -17:25
Имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори: принципи и индикации - В. Трайков

17:25-18:40
ЕКГ викторина - М. Стоянов, Ч. Шалганов, В. Трайков, К. Джинсов

18:40-19:00
Кафе-пауза

19:00-20:15
Състезание между отборите: УМБАЛ“Св. Екатерина“ , Национална кардиологична болница, Софиямед

Жури: М. Токмакова, В. Трайков, И. Петров, К. Карамфилов

20:15
Вечеря

Събота, 30.03.2024г.

08:30-10:15
Сесия 6 - модератори: В. Велчев, А. Кънева

08:30-09:05
Пациенти, образна диагностика, контрасти и още нещо... - Г. Кирова

09:05-09:40
Поведение при силно калцирали коронарни лезии - В. Гелев

09:40-10:15
Проследяване на пациенти с вродени сърдечни малформации, оперирани в детска възраст (модифицирана следоперативна еволюция) - Е. Левунлиева

10:15-10:40
Кафе-пауза

10:40-11:50
Сесия 7 - модератори: И. Петров, А. Кънева

10:40-11:15
Антромботично лечение - К. Карамфилов

11:15-11:50
Избор на TAVI - Д. Трендафилова

11:50-12:40
Викторина образна диагностика и хемодинамични криви - В. Велчев, Г. Кирова

12:40-13:10
Диференциална диагноза на асцитен синдром? - О. Косева

13:10-14:10
Обедна почивка

14:10-15:15
Практическо обучение по Ехография - Ц. Кътова, И. Груев , Й. Йотов

15:15-15:40
Сесия 8 - модератор: К. Карамфилов

15:15-15:40
Инвазивно лечение на митралната клапа - И. Петров

15:40-16:40
Heart team 2024 - Г. Начев . В. Велчев, В. Гелев, Д. Петков, Д.Трендафилова, К. Карамфилов, Д. Василев, И. Петров, Н. Гочева, А. Келчев, Д. Николов, Ю. Джоргова

Обсъждане на поведението на коронарни и клапни пациенти между хирурзи и кардиолози

Случаите за обсъждане ще бъдат представени от специализанти

16:40-17:00
Кафе-пауза

17:00-17:30
Кардиохирургична сесия - модератори: Г. Начев , Д. Петков

Хирургична реваскуларизация - кога, как, защо? - Пл. Панайотов

Дискусия с панел: Д. Петков, А. Келчев, Д. Николов,

17:30-18:45
Състезание между отборите на: “Acıbadem City Clinic Tokuda“ , „Acibadem City Clinic“ и УМБАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ

Жури: В. Велчев, Н. Гочева, Д. Василев

20:00
Официална вечеря

Организация и логистика

Ивент Дизайн ЕООД

Тел: +359 2 950 2666

E-mail: registration@cardio-congress.bg

Генерален спонсор