Регистрация

Регистрацията за НАУЧЕН СИМПОЗИУМ „ИНДИВИДУАЛИЗИРАН ПОДХОД ПРИ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ ПРЕЗ 2024“ приключи.

Организация и логистика

Ивент Дизайн ЕООД

Тел: +359 2 950 2666

E-mail: registration@cardio-congress.bg

Генерален спонсор