Програма

Indocti Discant Et Ament Memminisse Periti

Незнаещите да научат, а знаещите да си припомнят

Зимно училище за специализанти по кардиология

23-26 март 2023 г , х-л „Хисар“, гр. Хисаря

Четвъртък, 23.03.2023 г.

14:00-15:50
Регистрация и настаняване

15:50-16:00
Официално откриване - А. Гудев, В. Трайков

16:00-18:20
Сесия 1 - модератори: А. Гудев, К. Карамфилов

16:00-16:35
Физиология на усилието. Кардиопулмонална работна проба
И. Груев

16:35-17:10
Анемичен синдром и СС заболявания
В. Колева

17:10-17:45
Европейски изпит по кардиология- MCQ
К. Карамфилов

17:45-18:15
Стани богат
А. Гудев

18:15-18:35
Кафе-пауза

18.35-19:45
Състезание между отборите на МУ Варна, МУ Пловдив, „Александровска болница“
Жури: Н. Рунев, А. Гудев, Ц. Кътова

Всеки отбор ще има по 25мин. Отборите представят случая си в рамките на 15 мин. Останалите са за въпроси и коментар на журито. Силно препоръчително е да има видеофайлове на ехографии, коронарография, КАТ и други образни изследвания, а не само тяхното описание. Силно се препоръчва позоваване на гайдлайните при решаването на случая, ако това е възможно.

20:00 Вечеря

Петък, 24.03.2023г.

08:30-10:15
Сесия 2 - модератори: К. Карамфилов, Ф. Николов

08:30-09:05
Полиморбиден синдром на СН - лечение на болни с ХБЗ, ЗД, ПМ и железен дефицит
М Токмакова

09:05-09.40
Фармакология на инотропните медикаменти
Е. Трендафилова

09:40-10:15
Хемодинамични криви в норма и патология. Закон на Франк Старлинг
Д. Василев

10:15-10:40
Кафе-пауза

10:40-13:30
Сесия 3 - с подкрепата на Pfizer - модератори: Ц. Кътова, Ф. Николов

10:40-11:15
Ехографска оценка на Трикуспидална клапа и дясна камера
Й. Йотов

11:15-11.50
Кардиомиопатии
М. Господинова

11:50-12:50
MCQ 1- Клапни болести и ВСМ
Н. Рунев

12:50-13.30
Lunch in a box - Роля на hs Troponins в оценката на СС риск
А. Гудев, В. Колева tbc

13:30-14:00
Обедна почивка

14:00-15:10
Практическо обучение по ехография
Ц. Кътова, Й. Йотов

15:10-15:25
Кафе-пауза

15:25-16:35
Сесия 4
Модератори: М. Токмакова, Й. Йотов

15:25-15:55
Ифекциозен ендокардит
Ф. Николов

15:55-16:25
Предсърдно мъждене . Гледната точка на клинициста
Н. Гочева

16:25-16:35
Дискусия

16:35-18:45
Сесия 5
Модератори: Н. Гочева, Д. Василев

16:35-17:10
Електрофизиологични механизми на аритмиите
Ч. Шалганов

17:10-17:45
Усложнения при пациенти с имплантирани електронни устройства: Какво да очакваме в практиката?
В. Трайков

17:45- 18:45
ЕКГ викторина
М. Стоянов, Ч. Шалганов, В. Трайков, Н. Поройлиев

18:45-19:00
Кафе-пауза

19:00-20:00
Състезание между отборите: УМБАЛ„Св. Екатерина“ и Национална кардиологична болница
Жури: М. Токмакова, В. Трайков, И. Петров, Д. Трендафилова

20:00
Вечеря

Събота, 25.03.2023г.

8:30-10:15
Сесия 6
Модератори: В. Велчев, Е. Трендафилова

08:30-09:05
Роля на КАТ в диагностиката на ИБС
М. Недевска

09:05-09:40
Инвазивна функционална оценка на коронарните лезии
В. Гелев

09:40-10:15
Съвременен прочит в оценка на сърдечно-съдовия риск
А. Постаджиян

10:15-10:40
Кафе-пауза

10:40-11:50
Сесия 7  - модератори: И. Петров, А. Постаджиян

10:40-11:15
MCQ-ИБС
К. Карамфилов

11:15-11:50
Кардиогенен шок
Д. Трендафилова

11:50-12:50
Викторина образна диагностика и хемодинамични криви
В. Велчев, Г. Кирова

12:50-13.45
Lunch in a box - Кардиометаболитен синдром
О. Косева, Н. Рунев
С подкрепата на NovoNordisk

13:45-14:15
Обедна почивка

14:15-15.15
Практическо обучение по Ехография
Ц. Кътова, М. Господинова, Й. Йотов

15:15-15:40
Сесия 8 - модератор: М. Господинова

15:15-15.40
Болести на аортата
И. Петров

15:40-16:40
Heart team 2023
В. Велчев, В. Гелев, Д. Петков, Д.Трендафилова,
К. Карамфилов, Д. Василев, И. Петров, Н. Гочева, А. Келчев, Д. Николов, Ю. Джоргова, Ст. Лазаров
Обсъждане на поведението на коронарни и клапни пациенти между хирурзи и кардиолози

Случаите за обсъждане ще бъдат представени от специализанти

16:40-17.00
Кафе-пауза

17.00-18:00
Кръгла маса – 10 най-важни въпроса от кардиолозите към кардиохирурзите
Модератори Д. Петков, Д. Трендафилова, Пл. Панайотов, А. Келчев, Д. Николов, Ю. Джоргова, Ст. Лазаров

18:00-19:30
Състезание между отборите на: „Acibadem City Clinic Tokuda“, „Acibadem City Clinic“ и УМБАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ
Жури: В. Велчев, Н. Гочева, Е. Трендафилова, Д. Василев

20:00
Официална вечеря

Организация и логистика

Ивент Дизайн ЕООД

Тел: +359 2 950 2666

E-mail: registration@cardio-congress.bg